Home
E-mail
Poleć nas
Plastifikatory
FLUX-2 - BARWIONA KOSTKA BETONOWA

FLUX-2 - uniwersalny plastyfikator do barwionych betonów i zapraw.
FLUX-2 - jest uniwersalnym plastyfikatorem stosowanym w budownictwie do wytwarzania betonów i wylewek cementowych.

Zastosowanie:
 • do silnego uplastycznienia i poprawy urabialności betonu barwionego przy zmniejszeniu ilości wody zarobowej pow. 18%
 • do wytwarzania barwionych betonów towarowych, wszystkich klas do wytwarzania kolorowej galanterii betonowej takiej jak: kostka brukowa, płyty kanałowe, chodnikowe, ściany oporowe, dochówki cementowe, beton matrycowany
 • do wykonywania wylewek ułatwiając ich poziomowanie, w tym do wylewek przy ogrzewaniu podłogowym

Właściwości fizyczne materiałów wykonanych z użyciem FLUX-2:

FLUX-2 utrzymując właściwą ilość wody w barwionej mieszance betonowej zapobiega jej przedozowaniu. Dzięki tej właściwości przy wypełnianiu form betonem i zawibrowaniu ich na powierzchni nie pojawia się woda . W trakcie mieszania w masie betonowej powstają pęcherzyki powietrza, podczas hydratacji krystalizują się i przecinają kapilary pionowe tak niepożądane w strukturze betonu. Te i inne zjawiska powodują wzrost wytrzymałości betonów i zapraw cementowych na zginanie i ściskanie o co najmniej 30% w porównaniu z betonem kontrolnym.
Dodatek zapobiega również przyklejaniu się betonu do stempli. Doskonałe uplastycznienie mieszanek ułatwia rozprowadzanie masy w robotach betoniarskich. W każdym elemencie wykonanym z dodatkiem superplastyfikatora uzyskuje się wysokie zagęszczenie mieszanki oraz gładką i jednorodną powierzchnię. Beton i zaprawy wykonane przy użyciu FLUX-2 są mrozoodporne i mało nasiąkliwe. FLUX-2 bardzo ułatwia pompowanie i przelewanie betonu. Zmniejsza do minimum wycie zbiornika betoniarki i pomp. Utrwala barwę mieszanki betonowej.

Właściwości chemiczne:
FLUX-2 jest substancją zwilżającą zmniejszającą napięcie powierzchniowe, ekologicznie czystą, nie powoduje podrażnień alergicznych w kontakcie ze skórą. Jest substancją czynną, łatwo penetrującą. Nie powoduje zabrudzeń na skórze i ubraniach. Przy zabrudzeniu spłukać wodą.

Sposób użycia:
Preparat dodajemy bezpośrednio do wody zarobowej w zależności od stosowanej technologii w ilości od 0,5% do 0,6% w stosunku do użytego cementu.

Przykład: na 100 kg cementu do wody zarobowej dodajemy od 0,5 do 0,6 litra preparatu.

Bezpieczeństwo pracy:
FLUX-2 jest substancją ekologicznie czystą, nie toksyczną, nie palną. Przy pracach należy stosować ogólne zasady higieny i bezpieczeństwa pracy.

Opakowania:
FLUX-2 jest pakowany w kanistry 1L, 5L.
Przechowywać w temperaturze 5 - 25°C.
Nie zamrażać.

Dane techniczne:
Barwa biała
Stan skupienia - ciecz
Temperatura krzepnięcia - -20°C
Wskaźnik ph w temp 20°C - 5,8 -7,8
Substancja niepalna
Temperatura przechowywania 5 - 25°C
Trwałość 1 rok


Zdjęcie Zdjęcie
Nazwa Pojemnosć: Cena:
Flux-2 1 L  20 zł
Flux-2 5 L   50zł
Flux-2 10 L 90 zł
MEEX PLASTYFIKATOR DO WYLEWEK - uniwersalny plastyfikator do betonów i zapraw.

PLASTYFIKATOR DO WYLEWEK jest uniwersalnym plastyfikatorem stosowanym w budownictwie do wytwarzania betonów, zapraw i wylewek cementowych ułatwiających poziomowanie.

Zastosowanie :
 • do uplastycznienia i poprawy urabialności betonu przy zmniejszeniu ilości wody zarobowej pow. 18%
 • do wytwarzania galanterii betonowej takiej jak : kostka brukowa, płyty kanałowe, chodnikowe, drogowe, itp.
 • do wykonywania wylewek podłogowych ułatwiając rozprowadzanie i poziomowanie, nieodzowny przy ogrzewaniu podłogowym.
Właściwości betonów wykonanych z użyciem PLASTYFIKATORA DO WYLEWEK:
PLASTYFIKATOR DO WYLEWEK utrzymując właściwą ilość wody w mieszance betonowej zapobiega jej przedozowaniu , poprzez silne uplastycznienie ograniczamy znacznie ilość wody zarobowej. Dzięki tej właściwości przy wypełnianiu form betonem i zawibrowaniu na powierzchni nie pojawia się woda. W trakcie mieszania pojawiają się w mieszance drobne pęcherzyki powietrza, które po procesie hydratacji skrystalizowane przerywają kapilary pionowe tak szkodliwe w stwardniałym betonie.

Te i wiele innych pozytywnych właściwości PLASTYFIKATORA DO WYLEWEK powodują znaczny wzrost wytrzymałości betonu na zginanie i ściskanie o co najmniej 30% w stosunku do betonu kontrolnego. Plastyfikator zapobiega przyklejaniu się betonu do stempli. Formy, w których następuje kształtowanie materiału nie trzeba dodatkowo smarować. Doskonałe uplastycznienie mieszanek ułatwia rozprowadzanie masy w robotach betoniarskich . W każdym elemencie wykonanym z dodatkiem plastyfikatora uzyskuje się wysokie zagęszczenie mieszanki oraz gładką i jednorodną powierzchnię. Beton i zaprawy wykonane przy użyciu PLASTYFIKATORA DO WYLEWEK są mrozoodporne i mało nasiąkliwe. PLASTYFIKATOR DO WYLEWEK bardzo ułatwia pompowanie i przelewanie betonu. Zmniejsza do minimum wycie zbiornika betoniarki i pomp. Nie zmienia barwy mieszanki betonowej.

Właściwości chemiczne:
PLASTYFIKATOR DO WYLEWEK jest substancją zwilżającą, redukującą napięcie powierzchniowe, ekologicznie czystą nie powoduje podrażnień alergicznych w kontakcie ze skórą. Jest substancją czynną, łatwo penetrującą. Nie powoduje zabrudzeń na skórze i ubraniach.

Sposób użycia:
PLASTYFIKATOR DO WYLEWEK należy dodawać do wody zarobowej lub bezpośrednio do mieszanki betonowej - bardziej urabiając.
Przykład stosowania: na 100kg użytego cementu do wody zarobowej dodajemy 0,3 l do 0,6 płynu

Bezpieczeństwo pracy:
PLASTYFIKATOR DO WYLEWEK jest substancją nie toksyczną i nie palną. Przy pracach należy stosować ogólne zasady higieny i bezpieczeństwa pracy. W przypadku kontaktu preparatu z oczami lub ustami przemyć czystą wodą.

Opakowania i magazynowanie:
PLASTYFIKATOR DO WYLEWEK jest pakowany w kanistry 1, 5 L.
Przechowywać w temperaturze 2 - 25 °C .
Nie zamrażać.
Trwałość 1 rok od daty produkcji.

Dane techniczne:

 • Stan skupienia - ciecz
 • Barwa - bezbarwna
 • Temperatura zamarzania -2°C
 • Maksymalne zalecane dozowanie 0,6 %


Zdjęcie

Nazwa Pojemnosć: Cena:
Meex - do wylewek 1 L  20 zł
Meex - do wylewek 5 L 50 zł
Meex - do wylewek 10 L 90 zł
DOBETONU - DO BETONU TOWAROWEGO

DOBETONU - Uniwersalny superplastyfikator , również do betonów barwionych.

DOBETONU to nowoczesny ,ekologiczny plastyfikator przeznaczony w budownictwie do produkcji:


 • betonu towarowego i wibroprasowanego o podwyższonych parametrach fizyczno-chemicznych
 • wodoszczelnego i stosowanego w środowiskach agresywnych
 • całkowicie mrozoodpornego i mało nasiąkliwego betonu
 • wykonywania odlewów w formach metalowych, drewnianych i plastikowych
 • doskonale utrzymuje kolor w betonach pigmentowanych (kostka brukowa)
 • ułatwia lepsze układanie betonu i wyjmowanie elementu z formy
 • pozwala na zmniejszenie czasu mieszania w betoniarce
 • ułatwia pompowanie betonu
 • polepsza wygląd zewnętrzny powierzchni

Sposób użycia:
DOBETONU należy dodawać do wody zarobowej w ilości od 0,3 % do 0,6 % w stosunku do dozowanego cementu.

Przykład: 0,3 do 0,6l na 100 kg cementu. Maksymalne dozowanie 0,6%. Zalecane dozowanie 0,5%.

Opakowania i składowanie:
DOBETONU jest pakowany w opakowania 1 l; 2 l; 5 l; 10 l; 200l; 1000 l.
Przechowywać w pomieszczeniach wentylowanych.

Dane techniczne:
Stan skupienia - ciecz
Wskaźnik ph w temp.200C-4.3
Substancja niepalna
Temp. przechowywania - do - (50C)
Trwałość 1 rok.

Zdjęcie Zdjęcie

Nazwa Pojemnosć: Cena:
Dobetonu 1 L  20 zł
Dobetonu 5 L   50 zł
Dobetonu 10 L   90 zł

FLUX-3 - PRZYŚPIESZACZ WIĄZANIA BETONÓW I ZAPRAW

Flux-3S - Przyspieszacz wiązania betonów i zapraw.

Domieszka Flux-3S jest domieszką uplastyczniającą i przyspieszającą wiązanie mieszanek betonowych.


Zastosowanie:

Przy produkcji elementów prefabrykowanych w celu ich szybszego rozformowania.
Eliminacja procesu obróbki cieplnej.
W okresie zimowym przy obniżonych temperaturach otoczenia.


Właściwości :

-wyraźnie przyspiesza początek i koniec wiązania betonu

-zmniejsza ilość wody zarobowej

-wyraźnie przyspiesza początek i koniec wiązania betonu

-zmniejsza ilość wody zarobowej

-podnosi początkową wytrzymałość betonu

-nie obniża wytrzymałości końcowej

-umożliwia przyspieszenie większości prac betoniarskich

-ułatwi układanie betonu

-przyspiesza wyjmowanie elementów z form


Sposób użycia:

Preparat dodajemy do wody zarobowej 1% do 2% w stosunku do masy użytego cementu.
Maksymalne dozowanie - 2%


Opakowania:

Preparat pakowany jest w pojemniki1, 2, 5, 10, litrów, beczki 200 l, kontenery 1000 l.

Treałośc 12 miesięcy
Temperatura przechowywania 5-25 °CZdjęcie Zdjęcie
Nazwa Pojemnosć: Cena:
Flux-3 1 L  20 zł
Flux-3 5 L   50 zł
Flux-3 10 L 90 zł
 
Copyright © PHU Marcin Kowalewski Created by MediaSoft